ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

สมัครเรียน