คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
14 มิถุนายน 2024
รับสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาเยาวชน สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม NEW GEN START – UP เพื่อสังคม
18 มิถุนายน 2024