ทศพร กลิ่นหรั่น

24 ตุลาคม 2023

ขั้นตอนการยื่นขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกสหกิจ) ผ่านระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา

20 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หัวข้อ “การจัดการศูนย์กระจายสินค้า”

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
20 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อ “เทคนิคในการเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงงานสหกิจด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ “

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
20 ตุลาคม 2023

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2024

 >>> รายละเอียดเพ […]
20 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร. […]
18 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นรเศรษฐ ศรีธานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
16 ตุลาคม 2023

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กา […]
16 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมพานักศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สาขากา […]
12 ตุลาคม 2023

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบทุนการศึกษา

สมัครเรียน