ทศพร กลิ่นหรั่น

11 พฤศจิกายน 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ MOU ประจำปีการศึกษา 2567

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รศ.ด […]
11 พฤศจิกายน 2023

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยี่ยมชม โครงการจัดอบรมเพื่อทดสอบ Certificate มาตรฐานสากล ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า

คณะบริหารธุรกิจ มทร. ธัญบุ […]
11 พฤศจิกายน 2023

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รศ.ด […]
9 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รศ.ดร […]
9 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ในการเข้าร่วมประกวด DigiLife TikTok Idea Challenge Season I

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รศ.ดร […]
8 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพโดยคณะ/สาขา จากสถาบันต่างๆ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 งานแน […]
8 พฤศจิกายน 2023

บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงการประกวดโครงงานสหกิจศ […]
7 พฤศจิกายน 2023

บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บรรย […]
7 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมในนิทรรศการ “แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” ประจำปีการศึกษาที่ 2566 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี

7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 งานแน […]
สมัครเรียน