คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สมัครเรียน