คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ในการเข้าร่วมประกวด DigiLife TikTok Idea Challenge Season I

สมัครเรียน