คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพโดยคณะ/สาขา จากสถาบันต่างๆ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

สมัครเรียน