รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สมัครเรียน