เปิดรับสมัครแล้ว โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19  (Young Thai Science Ambassador, YTSA#19) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 

สมัครเรียน