คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครเรียน