คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ MOU ประจำปีการศึกษา 2567

สมัครเรียน