ทศพร กลิ่นหรั่น

18 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
16 มกราคม 2024

บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง ERP Application Consultant และ IT Support

16 มกราคม 2024

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับสมัครตำแหน่งฝึกงาน เพื่อสอดคล้องกับการเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ปฎิบัติงานของนักศึกษา

16 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก มทร.ล้านนา และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

16 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
15 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการ บริษัทจำลองของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าได้ฝึกปฏิบัติจริง

15 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
15 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคล ในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ บริษัทจำลองของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

15 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
12 มกราคม 2024

งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงานในยุคดิจิทัล”

12 มกราคม 2567 งานสหกิจศึก […]
12 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมเปิดบูธให้ความรู้การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียน ปทุมวิไล

12  มกราคม 2567 งานประชาสั […]
11 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม และ โรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานี

11 มกราคม 2567 งานประชาสัม […]