คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ระดับดีมาก ประจำปี 2566

สมัครเรียน