คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business development ได้รับรางวัลศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE) หน่วยวิจัย (RU) ดีเด่น ระดับดีเด่น ประจำปี 2566

สมัครเรียน