คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 67 (RMUTT Open House 2024) ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

สมัครเรียน