คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับรางวัลรับรองคุณภาพ ทั้ง 9 หลักสูตร จาก Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC), UK ที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ในงาน“เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567”

สมัครเรียน