ทศพร กลิ่นหรั่น

22 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

19 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว  คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมเปิดบูธในกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ณ  โรงเรียนเสาไห้  วิมลวิทยานุกูล  จ.สระบุรี

19 มกราคม 2567 งานประชาสัม […]
19 มกราคม 2024

งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่อง  “เทคนิคการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร”

19 มกราคม 2567 งานสหกิจศึก […]
19 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

19 มกราคม 2566 คณะบริหารธุ […]
19 มกราคม 2024

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2566

19 มกราคม 2567 คณะบริหารธุ […]
19 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมงานโครงการยกย่องนักวิจัยและจัดแสดงผลงาน  “รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย” ประจำปี 2566 RMUTT Researcher Award 2023

18 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
18 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกิจกรรม “นิทรรศการวันแนะแนว ทป.5”   ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)

18มกราคม 2567 งานประชาสัมพ […]
18 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
18 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]