ทศพร กลิ่นหรั่น

12 มกราคม 2024

งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงานในยุคดิจิทัล”

12 มกราคม 2567 งานสหกิจศึก […]
12 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมเปิดบูธให้ความรู้การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียน ปทุมวิไล

12  มกราคม 2567 งานประชาสั […]
11 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม และ โรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานี

11 มกราคม 2567 งานประชาสัม […]
11 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชินหัว เพื่อปรึกษาด้านความร่วมมือในการจัดการศึกษา

11 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
10 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับมอบทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สำหรับศึกษาเล่าเรียนต่อไป

10 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
10 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

9 มกราคม 2567 งานประชาสัมพ […]
9 มกราคม 2024

ประกวดคลิบ Tiktok การสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า

เชิญชวนประชาชนทั่วไป ทุกเพ […]
8 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ให้กับโครงการปริญญาเอก ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอบรมสัมมนาดุษฎีนิพน […]
8 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประชุมเตรียมงาน สัมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11

วันที่  8  มกราคม 2567 รศ. […]
สมัครเรียน