ทศพร กลิ่นหรั่น

16 มกราคม 2024

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับสมัครตำแหน่งฝึกงาน เพื่อสอดคล้องกับการเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ปฎิบัติงานของนักศึกษา

16 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก มทร.ล้านนา และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

16 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
15 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการ บริษัทจำลองของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าได้ฝึกปฏิบัติจริง

15 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
15 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคล ในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ บริษัทจำลองของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

15 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
12 มกราคม 2024

งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงานในยุคดิจิทัล”

12 มกราคม 2567 งานสหกิจศึก […]
12 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมเปิดบูธให้ความรู้การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียน ปทุมวิไล

12  มกราคม 2567 งานประชาสั […]
11 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม และ โรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานี

11 มกราคม 2567 งานประชาสัม […]
11 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชินหัว เพื่อปรึกษาด้านความร่วมมือในการจัดการศึกษา

11 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
10 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับมอบทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สำหรับศึกษาเล่าเรียนต่อไป

10 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
สมัครเรียน