ทศพร กลิ่นหรั่น

3 เมษายน 2024

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ Innovative Health and Beauty Startup Driving to The Future

2 เมษายน  2567 คณะบริหารธุ […]
2 เมษายน 2024

บรรยากาศการนำเสนอโปรเจกงานของนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ณ ห้อง Co-working Space คณะบริหารธุรกิจ

2 เมษายน  2567 บรรยากาศการ […]
1 เมษายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดประชุมคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่  4/2567 ประจำเดือนเมษายน

1 เมษายน  2567 คณะบริหารธุ […]
29 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าศึกษาดูงานบริษัทผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ระดับโลก

26 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุ […]
28 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง / TCAS2-2

28 มีนาคม 2024

final Examination Semester 2 Academic Year 2023

27 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ IEEE IEEM 2024 ณ ห้องประชุมนพรัตน์นาวา อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

26  มีนาคม  2567 ศ.ดร.ตรีท […]
26 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

>>>รายละเอียดเพิ่ […]
25 มีนาคม 2024

โครงการสหกิจศึกษา ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ ระดับปริญญาตรี – โท ทั้งไทยและต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทย

สมัครเรียน