ทศพร กลิ่นหรั่น

9 มิถุนายน 2023

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS4 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9 มิถุนายน พ.ศ.2566 ภาพบรร […]
7 มิถุนายน 2023

คณะกรรมการห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุทยานการเรียนรู้ TK PARK และ TCDC Design Center

คณะกรรมการห้องสมุดคณะบริหา […]
6 มิถุนายน 2023

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2023

6 มิถุนายน 2023

ขอเชิญร่วมประกวดโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์สังคม ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครรงการให้เป็นจริง รวม 440,000 บาท

ขอเชิญร่วมประกวดโครงการเพื […]
4 มิถุนายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เดินทางไปประชุมความร่วมมือ ในการร่วมทำบทความทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Technical University of Liberec ประเทศ Czech

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 256 […]
2 มิถุนายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้บริ […]
1 มิถุนายน 2023

คุณวารุณี กี่เอี่ยน หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเสนอแนะแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้แก่คณะบริหารธุรกิจ

1 มิถุนายน พ.ศ.2566 คณะบริ […]
31 พฤษภาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ หารือเพื่อทำความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ สาขาวิชาการบัญชี

31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะผู้ […]
30 พฤษภาคม 2023

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1

บรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภา […]
สมัครเรียน