ทศพร กลิ่นหรั่น

16 มิถุนายน 2023

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ระยะที่ 3)

16 มิถุนายน พ.ศ.2566 รศ.ดร […]
15 มิถุนายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.บุญฑริกา วงษ์วานิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

14 มิถุนายน 2023

โครงการให้ความรู้การเขียนโครงการและตัดงบประมาณสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา 2566

14 มิถุนายน พ.ศ.2566 รศ.วส […]
14 มิถุนายน 2023

แผนผังการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

>>>แผนผังการตรวจส […]
13 มิถุนายน 2023

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “จังหวัดปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว”

คลิก >>> รายละเอี […]
13 มิถุนายน 2023

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite

12 มิถุนายน 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปี พ.ศ. 2565 – 2566 ระยะที่ 4 โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ค […]
12 มิถุนายน 2023

เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ (On The Way To Success)

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 256 […]
11 มิถุนายน 2023

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม […]
สมัครเรียน