ทศพร กลิ่นหรั่น

3 สิงหาคม 2022

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ห […]
28 กรกฎาคม 2022

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสว […]
27 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 […]
26 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 25 […]
25 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 25 […]
25 กรกฎาคม 2022

โครงการ Happy Money Happy […]
22 กรกฎาคม 2022

คณาจารย์จากหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา รวมทั้งห้องปฏิบัติการ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 […]
22 กรกฎาคม 2022

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 25 […]
21 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม […]
สมัครเรียน