ทศพร กลิ่นหรั่น

19 ธันวาคม 2023

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พบปะคณาจารย์บรรจุใหม่ ที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานแล้ว เป็นเวลา 2 เดือน

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 25 […]
19 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Nantong University ประเทศจีน

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
18 ธันวาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหา หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณบดีและรองคณบดี มหาวิทยาลัย University of Liberec ประเทศ Republic of Czech

18 ธันวาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
16 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดทองหลาง จังหวัดนครนายก

16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
15 ธันวาคม 2023

งานแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

15 ธันวาคม พ.ศ.2566 งานแนะ […]
15 ธันวาคม 2023

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในหัวข้อ “ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเช […]
15 ธันวาคม 2023

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี รับสมัครผู้ร่วมงาม

15 ธันวาคม 2023

งานแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการเปิดโลกกว้างสู่การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

13 ธันวาคม พ.ศ.2566 งานแนะ […]
สมัครเรียน