ทศพร กลิ่นหรั่น

13 มิถุนายน 2022

โครงการ Business Sandbox คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2 […]
13 มิถุนายน 2022

พิธีเปิดโครงการนิทรรศการวัน Business Day 2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2 […]
10 มิถุนายน 2022

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำทีมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน […]
10 มิถุนายน 2022

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน […]
8 มิถุนายน 2022

โครงการ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม AMOS”

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ […]
7 มิถุนายน 2022

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา […]
7 มิถุนายน 2022

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัย […]
1 มิถุนายน 2022

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนและการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณ […]
1 มิถุนายน 2022

โครงการ “การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3”

วันที่ 30 – 31 พฤษภา […]
เว็บไซต์เก่า