ทศพร กลิ่นหรั่น

13 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ก […]
12 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ธัญบุรีเกมส์ “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา”

12 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ก […]
12 กุมภาพันธ์ 2024

บรรยากาศการประชุมกรรมการคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องนพรัตน์นาวา อาคาร 4 ชั้น 4

บรรยากาศการประชุมกรรมการคณ […]
12 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9 กุมภาพันธ์ 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว  คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

9 กุมภาพันธ์ 2567 งานประชา […]
9 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

8 กุมภาพันธ์ 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกิจกรรม Open House   ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

8 กุมภาพันธ์ 2567 งานประชา […]
7 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]