คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการ บริษัทจำลองของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าได้ฝึกปฏิบัติจริง

สมัครเรียน