คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก มทร.ล้านนา และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สมัครเรียน