ทศพร กลิ่นหรั่น

6 กุมภาพันธ์ 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรม Open House ณโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง

6 กุมภาพันธ์ 2567 งานประชา […]
6 กุมภาพันธ์ 2024

International Symposium of Logistics and Supply chain ISLSC 2024 (RMUTT) Thailand

6 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.กล […]
5 กุมภาพันธ์ 2024

นักกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย มทร.ธัญบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)

5 กุมภาพันธ์ 2567 นักกีฬาว […]
3 กุมภาพันธ์ 2024

THE ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน

3 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รุจิกาญจน์ สานนท์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)

3 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิติมา พูลเพชร ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)

3 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีปิด โครงการสัมมนาแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ การบริหารธุกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหา […]