คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชินหัว เพื่อปรึกษาด้านความร่วมมือในการจัดการศึกษา

สมัครเรียน