ทศพร กลิ่นหรั่น

10 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

9 มกราคม 2567 งานประชาสัมพ […]
9 มกราคม 2024

ประกวดคลิบ Tiktok การสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า

เชิญชวนประชาชนทั่วไป ทุกเพ […]
8 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ให้กับโครงการปริญญาเอก ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอบรมสัมมนาดุษฎีนิพน […]
8 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประชุมเตรียมงาน สัมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11

วันที่  8  มกราคม 2567 รศ. […]
8 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุร […]
5 มกราคม 2024

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”

5 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ออกบูธให้ความรู้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

5 มกราคม 2024

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

4 มกราคม 2024

มทร.ธัญบุรี พร้อมจัดงานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรมระดับโลก

บ่ายวันที่ 4 ม.ค. 2567 ที่ […]
สมัครเรียน