งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา  2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

สมัครเรียน