ทศพร กลิ่นหรั่น

11 กรกฎาคม 2023

ภาพบรรยากาศงานประกวดทูตกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจในตรีม I AM THE BEST BUSINESS FRESHY 2023 ฉันนี้แหละเก่งที่สุด

11 กรกฎาคม 2023

มหกรรมเปิดโลกกิจกรรม “RMUTT Gen Z activity festival 2023”

10 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รับประทานอาหารร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
10 กรกฎาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุกันยา ห้วยผัด ได้รับการรับรองมาตราฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับที่ 2 (Rmutt-PSF II)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
10 กรกฎาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร ได้รับการรับรองมาตราฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับที่ 2 (Rmutt-PSF II)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
10 กรกฎาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พุทธิวัติ สิงห์ดง ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
9 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร. […]
9 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการค้นหาตัวแทนฑูตกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
8 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อาจารย์บริหารธุรกิจหัวใจโค้ช: Coaching Skill สำหรับอาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา”

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร. […]
สมัครเรียน