ทศพร กลิ่นหรั่น

27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ  49 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บ […]
27 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน (SNC Former Public Company Ltd.) เข้าพบผู้บริหารบริษัท

24  กุมภาพันธ์  2567 รศ.ดร […]
23 กุมภาพันธ์ 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศราชพฤกษ์

23  กุมภาพันธ์ 2567 งานประ […]
22 กุมภาพันธ์ 2024

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ของ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 […]
21 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Senior Scientific Technology and Commerce School  ในโอกาสเข้าพบพูดคุย การจัดการเรียนการสอน 

21  กุมภาพันธ์  2567   […]
21 กุมภาพันธ์ 2024

ประชาสัมพันธ์ Summer Course หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน สถาบันจิงซื่อ

21 กุมภาพันธ์ 2024

หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรม International Days Chinese New Year & Valentine 2024

21  กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร. […]
20 กุมภาพันธ์ 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา  2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

20  กุมภาพันธ์ 2567 งานประ […]