คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ของ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครเรียน