งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศราชพฤกษ์

สมัครเรียน