ทศพร กลิ่นหรั่น

7 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ผ่านเข้าสู่รอบบ่มเพาะฯ กับทาง UBI จากการประกวด “RMUTT Young Startup”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
7 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการทำงาน ระยะที่ 2 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรม เวโรน่า บูทคีโฮเทล จังหวัดปราจีนบุรี

7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ผศ.พิมพ […]
7 กรกฎาคม 2023

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธพิริยะมงคล มทร.ธัญบุ

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร. […]
6 กรกฎาคม 2023

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน คลิป VDO โปรแกรมการท่องเที่ยว One day trip จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ “แพลนทริปเที่ยว ถิ่นบัวหลวง…”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปท […]
6 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรลดา ตรีสาคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
6 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยาก […]
5 กรกฎาคม 2023

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

5 กรกฎาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
5 กรกฎาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
สมัครเรียน