ทศพร กลิ่นหรั่น

5 กรกฎาคม 2023

ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานสำหรับ กลุ่มบริษัท นุชินทร์พร จำกัด ( 3 โรงแรม )

5 กรกฎาคม 2023

บริษัท รีล แอคเคาน์ติ้ง บิสซิเนส จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

5 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยาก […]
5 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยาก […]
5 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/256 และร่วมรับมอบถังดับเพลิงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 40 ถัง ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร.ก […]
4 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
4 กรกฎาคม 2023

“เรียนยังงัย ให้ได้ 4.00” พร้อมเผยเคล็ดลับ เร็ว ๆ นี้…

“เรียนยังงัย ให้ได้ […]
4 กรกฎาคม 2023

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายนพณัฐ ฉลวยเป็น ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2023 (MOS)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
4 กรกฎาคม 2023

รหัสห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมัครเรียน