ทศพร กลิ่นหรั่น

16 พฤษภาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการกิจกรรมการเพิ่มผลิต […]
15 พฤษภาคม 2023

“ทางออกของลูกหนี้” Fin Talk รอบรู้เรื่องการเงิน ผลิตโดย วิทยุราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

12 พฤษภาคม 2023

คณบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
10 พฤษภาคม 2023

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มอบเงินสวัสดิการของคณะบริหารธุรกิจให้กับบุคลากร เนื่องด้วยบิดาเสียชีวิต

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
5 พฤษภาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Phoenix asia academy of technology ประเทศมาเลเซีย

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
3 พฤษภาคม 2023

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล เข้าพบพูดคุยแลกเปลี่ยนและร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

วันที่ 3 พ.ค. 66 ดร.สมศักด […]
3 พฤษภาคม 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวด Business Idea ผ่าน Business Model Canvas

ไป ญี่ปุ่น กัน !!! มหาวิทย […]
29 เมษายน 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบสอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.) และ TCAS2 Quota

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]