ทศพร กลิ่นหรั่น

3 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นฤมล จิตรเอื้อ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)

3 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประชุมหารือการจัดงาน International Symposium of Logistics and Supply Chain (ISLSC 2024) กับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

3 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าหา […]
2 มกราคม 2024

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาลงทะเบียนฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ฝึกสหกิจศึกษา)

27 ธันวาคม 2023

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร. เรื่อง การเปิด-ปิด อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาว […]
26 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมทำบุญ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากร เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

26 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธ […]
26 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด งาน X-CHANGE for lnnovative University RMUTT International day 2023 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

26 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.กล้า […]
26 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาศขึ้นปีใหม่ ปี 2567

26 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.กล้า […]
25 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.กล้า […]
23 ธันวาคม 2023

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS1 และ QUOTA

23 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.กล้า […]
สมัครเรียน