คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมโรงเรียนและประชุมหารือเพื่อรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย Guangxi Senior Scientific Technology and Commerce School ศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน