ทศพร กลิ่นหรั่น

21 มิถุนายน 2023

กำหนดการเตรียมความพร้อม สาขาวิชาการจัดการ

21 มิถุนายน 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ด […]
21 มิถุนายน 2023

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

21 มิถุนายน 2023

เชิญชวนส่งผลงานประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

21 มิถุนายน 2023

โครงการประกวดภาพถ่าย พร้อมคำบรรยายวิทยาศาสตร์

21 มิถุนายน 2023

นโยบายประหยัดพลังงาน ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นโยบายประหยัดพลังงาน ของคณ […]
19 มิถุนายน 2023

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS4-2 (Direct Admissions) ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้า […]
18 มิถุนายน 2023

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ณ The Pine Resort (เดอะไพน์ รีสอร์ท) จังหวัดปทุมธานี

17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ด […]
16 มิถุนายน 2023

นโยบาย มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

สมัครเรียน