ทศพร กลิ่นหรั่น

10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรากุล สุโครตพรหมมี ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์  วงศ์พันธ์  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Western Sydney University ณ ประเทศ ออสเตรเลีย

10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจร่วมกิจรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี

10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะผู […]
8 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W. School อนาคตที่ออกแบบได้ ” โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

8 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานแนะแ […]
6 สิงหาคม 2023

โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของหลักสูตรนานาชาติ และสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รศ.วสั […]
6 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Download : ประกาศรับสมัครบ […]
5 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รศ.วสั […]
5 สิงหาคม 2023

โครงการ “การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์” (ระยะที่ 2)

5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.รัง […]
สมัครเรียน