คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

สมัครเรียน