ทศพร กลิ่นหรั่น

28 เมษายน 2023

ประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
28 เมษายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรม English Conversation Workshop ให้แก่บุคลากร

28 เมษายน 2566 รศ.ดร.กล้าห […]
26 เมษายน 2023

โครงการพัฒนาทักษะสาขาวิชาชีพ การจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการใช้งาน Microsoft Excel

25 – 26 เมษายน พ.ศ. […]
24 เมษายน 2023

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองท […]
24 เมษายน 2023

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิ […]
21 เมษายน 2023

โครงการ การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ ระยะที่ 2

20 เมษายน พ.ศ.2566 รศ.ดร.ส […]
18 เมษายน 2023

หารือการจัดหลักสูตรความร่วมมือ ระหว่างบริษัท SNC กับหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

18 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะผู้ […]
11 เมษายน 2023

โครงการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
11 เมษายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Li Liou Yuan ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
สมัครเรียน