ทศพร กลิ่นหรั่น

24 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตาจารย์ ดร.กฤษชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

24 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุมาวสี ศรีบุญลือ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

24 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ

23 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุร […]
21 สิงหาคม 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคา เร […]
21 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรม ” วันวิชาการบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ” ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

18 สิงหาคม พ.ศ.2566 บรรยาก […]
18 สิงหาคม 2023

งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 4 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ

18 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานสหก […]
18 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

18 สิงหาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
18 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

Download : ประกาศรับสมัครพ […]
สมัครเรียน