คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปภาภัทร อัครางกูร ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ

สมัครเรียน