คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วริษฐา คงเขียว ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26 กันยายน 2023
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปภาภัทร อัครางกูร ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ
27 กันยายน 2023