ทศพร กลิ่นหรั่น

23 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 (Quota) และ รอบสอบตรง ปวช. / ปวส. / กศน. สายอาชีพ 

23  มีนาคม  2567 ผศ.ดร.สลิ […]
20 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Digi Influe Tiktok Challege

  20 มีนาคม  2567 คณะ […]
20 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

>>>รายละเอียดเพิ่ […]
19 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

14 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญุบุรี ให้การต้อนรับ AIT  Asian Institute of Technology และ Royal University of Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยี่ยมชมคณะ

14  มีนาคม  2567 ผศ.ดร.สลิ […]
14 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมโรงเรียนและประชุมหารือเพื่อรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย Guangxi Senior Scientific Technology and Commerce School ศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ

14 มีนาคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
13 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าพบกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเฮอฉือ  สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปรึกษาหารือในการรับนักศึกษาเรียนแลกเปลี่ยน

13 มีนาคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
12 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

>>>คลิ๊กชมรายละเอ […]
11 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 3/2567  ประจำเดือนมีนาคม  ณ ห้องนพรัตน์นาวา  อาคาร 4 ชั้น 4

11 มีนาคม  2567 บรรยากาศกา […]