คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 (Quota) และ รอบสอบตรง ปวช. / ปวส. / กศน. สายอาชีพ 

สมัครเรียน