ทศพร กลิ่นหรั่น

9 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 256 […]
8 สิงหาคม 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการ “OR Seeding the Future Online Hackathon 2022”

  สำหรับนักศึกษา ระดั […]
8 สิงหาคม 2022

คณะบริหารธุรกิจิ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 256 […]
8 สิงหาคม 2022

หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 256 […]
6 สิงหาคม 2022

หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 […]
5 สิงหาคม 2022

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 […]
5 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 […]
5 สิงหาคม 2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีอนันต์

4 สิงหาคม 2022

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญประกวดโครงงาน young Ombudsman

รายละเอีดยเพิ่มเติม>> […]
สมัครเรียน