ทศพร กลิ่นหรั่น

29 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
29 กรกฎาคม 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์” ณ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง 54903

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
27 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

27 กรกฎาคม 2566 รศ.วสันต์ […]
27 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
27 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

27 กรกฎาคม 25566 รศ.วสันต์ […]
26 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
26 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ  ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.พูนศักดิ์ พูลเมืองรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์​  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
26 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ  ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.ดลยา จาตุรงคกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์​  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
26 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
สมัครเรียน